Sigarayı Bırakmanın En Kolay Yolu Nedir?

Sigarayı bırakmanın en kolay yolu nedir ? sorusuna cevap vermeden önce ifade etmek gerekir ki bu yazıda paylaşılacak tüm tespitler yazarın kişisel görüş , düşünce ve araştırmalarından ve ayrıca Ankara Rezomer Biorezonans Merkezi bünyesinde yapmış olduğu çalışmalarda elde ettiği deneyimlerden kaynaklıdır.

Dolayısıyla yazının başlıktaki sorunun kesin bir cevabını içermek gibi bir hedef ve iddiası bulunmamaktadır. Başlıktaki soruya dönecek olursak; bu sorunun tekbir cevabı yoktur aslında. Sorunun cevabı , sigara bağımlısının bırakma kararı öncesinde, bırakma sürecinde ve hatta bıraktıktan sonraki uzun bir zaman diliminde “sigara içmek kavramı” ile ilgili tutum ve anlayışına bağlı olarak değişebilmektedir. Nedeni, sigara içme motivasyon/sebep çeşitliliğinde yatmaktadır.

Nikotinin bağımlı üzerinde oluşturduğu sigara içme algısı tamamen kişiseldir. Kimi bağımlı sigara içmekten keyif aldığını düşünüp hatta gerçekten böyle hissederken, kimi bağımlı hiç keyif almadığı halde içmeye devam ettiğini ifade etmektedir. Heriki grup da sigarayı bırakmayı istemekte/dilemekte ancak kendi kavrayışlarına bağlı olarak değişen nedenlerle bunu ya hiç denememekte ya da denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

Sigara kullanıcılarının sigarayı bırakma süreçlerini değişikliğe uğratan temel  farklılıklar, kullanıcıların sigaraya yükledikleri anlam nedeniyle oluşan algılarına bağlı olarak değişen sigara içme nedenleri ve bu nedenlere bağlı olarak farklılaşan bırakma süreci zorluklarıdır. Yukardaki örnekte de görüldüğü gibi sigara içme nedenleri keyif almak, stresten kurtulmak, odaklanmaya yardım ettiğini düşünmek, sosyalleşmek vb. çeşitlendikçe bırakma süreçleri ve dolayısıyla yöntemleri de farklılaşmaktadır. Özet olarak tütün/sigara bağımlılığının psikolojik, fiziksel ve davranışsal yön farklılıkları bırakma süreçlerini de kişiselleştirmektedir.  Bırakma eyleminde iki temel farklı yöntemden bahsedilebilir :

1- Kendi iradesi ile bırakmak;

Sigara bırakma süreci ve bu sürecin başarısı öncelikle kişinin kendi isteği, kararı ve iradesiyle ilişkilidir. Gerekli ve yeterli kararlılığı gösteren her kullanıcı kendi iradesi ile bu süreci başarılı bir şekilde sonlandırabilir. Ancak istatistik veriler göstermektedir ki kendi iradesi ile sigaradan kurtulan kullanıcıların sayısı tüm sigara içenler arasında oldukça küçük bir orandadır. Bunların önemli bir kısmı da ilk bir yıl içerisinde yeniden sigara içmeye başlamaktadırlar.

2 – Dışardan bir yardım alarak bırakmak;

Sigara kullanımını sonlandırmak için kullanıcılara sağlanan desteklerden bazıları  ;

  • Hastane ve diğer sağlık kurumlarında sağlanan ilaçları içerir tedavi yöntemi ki bu yöntemde sigara bırakıldığında ortaya çıkan yoksunluk ve diğer belirtilere yönelik “semptomatik” tedavileri ve sigara içme isteğini azaltan ilaçlar kullanılmaktadır.
  • Davranış değişikliği sağlamaya dönük psikolojik terapi yöntemleri
  • Fiziksel bağımlılığı sonlandırma ve psikolojik bağımlılıkla baş etmede yardımcı/destek olan biorezonans yöntemidir.

Sözkonusu yöntemlerden Biorezonasn yöntemi ile sigara kullanımının sonlandırılmasına destek terapileri ile ilgili ayrıntılı bilgi www.rezomer.com ve www.drsevilkilic.com internet adreslerinden elde edilebilir.

SONUÇ OLARAK :

Sigara kullanımı hangi yöntemle olursa olsun biran önce kurtulunması gerekli son derece zararlı bir bağımlılıktır.

Sigara bağımlılığı ve kullanımı önlenebilir bir sorundur.

Tüm kullanıcılara sigarasız daha sağlıklı bir gelecek dileklerimizle…

A.Akay Yağanoğlu / Ankara Rezomer Biorezonans Merkezi

Paylaşın