Bach Flowers Tarepasi

Bach Çiçek (Bach Flowers) esansları, sorunlu tutum ve duyguları, hastanın zihin barışına ve hoşnutluğa yol açacak şekilde ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Dr. Edward Bach 1930’lu yıllarda tamamladığı çalışmalarıyla çiçeklerin duygularımızı olumlu yönde etkileme kabiliyetine sahip olduğunu keşfetti. Dr. Bach’a göre farklı çiçeklerden gelen enerjiler ile duygularımız olumlu yönde değiştirilebilir. 1936’da öldüğünde orijinal Bach Çiçeği sisteminin günümüzde kullanılan biçimiyle herkesin anlayabileceği ve kullanabileceği basit ve kolaylıktaki halini almasını sağlamıştı.

Bach Çiçek esansları, olumsuz duyguları değiştirmeye ve arızalı özellikleri veya tutumları, hastanın zihin barışına ve hoşnutluğa yol açacak şekilde ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Özlerin kullanılması, stres, kaygı, depresyon, öfke, korku, suçluluk, endişe ve diğer rahatsız edici duygularla baş etmeye yardımcı olur. Özler duygusal ve zihinsel durumumuzu iyileştirmemize yardımcı olabilir, böylece beden ve zihin dengelenir.

Paylaşın